Toimitsijaksi kilpailuihin

Tarvitsemme kilpailuihin talkooapua järjestelyihin vanhemmista.

Ilmoittautumalla toimitsijaksi tuet seuran ja lapsesi harrastusta.
Tehtävät eivät ole vaikeita ja niihin opastetaan. Toimitsijana voi toimia myös urheilija, mikäli ei itse osallistu kilpailuihin, kuitenkin mielellään yli 12 vuotias. Etenkin kilparyhmäläisten vanhempien toivotaan osallistuvan kilpailuihin olemalla toimitsijana järjestettävissä kilpailuissa. Tehtävissä huomioidaan oman nuoren laji ja aikataulut.

Joissakin toisen seuran järjestämissä kisoissa on myös seuroille järjestetty toimitsijavastuita. Kisoihin osallistuvan urheilijan vanhempi osallistuu toimitsijaksi. Näistä tehtävistä ilmoitetaan/kysytään erikseen.

Voit ilmoittautua toimitsijaksi tai avustajaksi seuramme järjestämiin kilpailuihin ilmoittautumalla lapsesi ohjaajalle/valmentajalle tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse jaoston puheenjohtajaan.