Asiakirjapankki

Ohjeita korvauksen tai tuen maksamiseksi

Tukien haussa käytetään tämän sivun lomakkeita, jotta kaikki tarvittavat tiedot ja allekirjoitukset tulevat kuntoon.

Lomakkeiden toimitus:

Voit lähettää lomakkeen sähköisessä muodossa osoitteeseen rose.lahtinen@gmail.com. Muista allekirjoittaa lomake! Täytä lomakkeen kaikki kohdat ja liitä mukaan tarvittavat kuitit, matkaerittelyt ja muut liitteet.

Tarvittaessa voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää tämän liitteineen postitse (osoitetiedot sähköpostilla).

Kilpailumaksukorvaukset tulee hakea viimeistään saman kauden lokakuun aikana. Kaikki korvaukset ja stipendit ym käsitellään pääsääntöisesti huhtikuun (hallikausi) ja lokakuun aikana. 

Kuitit:

Ota kuitista selkeä kuva. Hyvä tapa saada selkeä kuva on käyttää skannaussovellusta puhelimessa (esim. adobe scan).

Kuitista tulee löytyä selkeästi seuraavat asiat; millaisesta liiketapahtumasta on ollut kyse, milloin se on tehty, kenen kanssa, millä summalla ja mitä arvonlisäveroja tapahtumaan sisältyy. Pelkkä maksupäätteeltä tuleva kuitti ei usein sisällä tarvittavia tietoja, jolloin tarvitsee pyytää erikseen varsinainen kuitti. Maksupäätteeltä tulevassa kuitissa on usein vain liikkeen nimi ja maksetun rahan määrä, siinä ei kerrota mitä on ostettu.